Timeline 6

Đỗ Thế Dũng

Công ty CP đầu tư quốc tế Marina

Từ khi là một thành viên của eConnect, tôi đã nhận được những giá trị quý báu từ các hoạt động kết nối đa dạng: như việc có thêm nhiều mối quan hệ mới, có thời gian và để trao đổi chia sẻ kiến thức thông qua các buổi Connect Meeting, những buổi họp mặt thân tình giữa các thành viên.

Với tư cách là thành viên của Connect đầu tiên – Master Connect, tôi hy vọng rằng eConnect sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội, các khóa đào tạo định kỳ nhằm khai phá, phát triển tối đa năng lực của mỗi cá nhân cũng như xây dựng tinh thần đồng đội giữa các thành viên trong Connect.