Timeline 4

Nguyễn Ngọc Tấn

Công ty TNHH chống thấm Phúc An

Từ khi là thành viên của Master Connect, tôi cảm nhận được tầm quan trọng của việc cho đi và nhận lại từ các đồng đội, nó làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn và tôi happy hơn khi nhận cũng như trao.

Tôi mong muốn ngày càng có nhiều Connect mới được thành lập, có kế hoạch và chiến lược lộ trình rõ ràng hơn nữa để kết nối nhiều hơn, và nhờ các doanh nghiệp khác kết nối các doanh nghiệp bên ngoài để tạo nên một cộng đồng eConnect nhiều màu sắc.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi được cho và nhận”