Timeline7

Bạch Ngọc Hải Yến

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GREATLINK MAIHOUSEE

eConnect là nơi khởi đầu những cơ hội. Đối với tôi, eConnect là một tổ chức kết nối Doanh nghiệp đúng nghĩa, nó mang lại cho tôi khởi đầu cho những cơ hội mới. Những cơ hội tuyệt vời này đến từ sự hợp tác, chân thành của các thành viên, cùng trao cho nhau tương lai và cùng nhau phát triển.

Đặc biệt, Connect Meeting là một hoạt động, một chương trình hay và ý nghĩa, mỗi buổi Connect Meeting đem lại cho tôi nhiều kiến thức bổ ích.