Quy định hội viên

eConnect > Gia nhập > Quy định hội viên > Quy định hội viên của eConnect

eConnect tự hào là tổ chức kết nối kinh doanh hiệu quả do Công ty eSmart thành lập dành cho các thành viên là doanh nghiệp trong cộng đồng và mở rộng cho cả các doanh nghiệp bên ngoài.
Với eConnect, chặng đường khởi nghiệp của bạn không đơn độc.

Liên hệ ngay với chúng tôi
0936360888
Email hỗ trợ
info@econnect.vn

Quy định hội viên của eConnect

A. Quyền lợi của Hội viên

1. Quyền tham dự mọi hoạt động: Tham dự Hoạt động kết nối thành viên eConnect trao đổi cơ hội kinh doanh hàng tuần tại hội trường chung của văn phòng Cộng đồng Doanh nghiệp Thông Minh eSmart quận 3, TP.HCM.

2. Quyền mở rộng networking: Được mở rộng networking khi tham gia sinh hoạt chung giữa các Connect do eConnect tổ chức;

3. Quyền nhận thông tin: Được nhận thông tin về các buổi hội thảo, hội nghị, sự kiện kết nối kinh doanh trong nước và quốc tế;

4. Quyền đề cử và ứng cử: Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Quản Trị eConnect chung;

5. Quyền nhận hỗ trợ khi sử dụng dịch vụ: Được hỗ trợ dịch vụ tư vấn, cung cấp các dịch vụ Thuế, Pháp lý, Phát triển thương hiệu, Truyền thông – Marketing; Được quảng bá hình ảnh và các loại dịch vụ, hỗ trợ khác trên hệ thống kênh Social của eConnect;

6. Quyền nhận khen thưởng: Được khen thưởng theo quy định của Ban Quản Trị eConnect nếu có đóng góp tích cực cho tổ chức;

B. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghĩa cụ cam kết hội viên: Thực hiện đúng Cam kết hội viên khi gia nhập eConnect, cụ thể hội viên phải cam kết thực hiện những quy định & chính sách chung khi tham gia Connect.

2. Nghĩa vụ tham dự họp: Tham dự các cuộc họp do Ban Quản Trị eConnect triệu tập hoặc mời;

3. Nghĩa vụ chung: Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích chung của eConnect;

4. Nghĩa vụ bảo vệ uy tín của eConnect: Bảo vệ uy tín của eConnect, không nhân danh eConnect trong các hoạt động, giao dịch trừ khi được Ban Quản Trị ủy quyền bằng văn bản;

5. Nghĩa vụ thông tin, báo cáo: Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo mẫu quy định của eConnect.