Quy định chung

eConnect > Gia nhập > Quy định > Quy định chung

eConnect tự hào là tổ chức kết nối kinh doanh hiệu quả do Công ty eSmart thành lập dành cho các thành viên là doanh nghiệp trong cộng đồng và mở rộng cho cả các doanh nghiệp bên ngoài.
Với eConnect, chặng đường khởi nghiệp của bạn không đơn độc.

Liên hệ ngay với chúng tôi
0936360888
Email hỗ trợ
info@econnect.vn
 
1. Quy định về tính cạnh tranh:

Để đảm bảo “triệt tiêu cạnh tranh – cùng nhau phát triển”, trong mỗi Connect của eConnect, mỗi ngành nghề chỉ có một doanh nghiệp được phép tham gia và không có ngoại lệ cho bất kỳ thành viên nào trong tất cả các Connect.

2. Quy định về hạn chế ngành nghề

Những hội viên làm trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp không được tham gia vào eConnect. Trong trường hợp cố tình tham gia, khi Ban điều hành eConnect phát hiện sẽ bị tước bỏ tư cách hội viên không cần báo trước và không hoàn trả lại phí hội viên.

3. Quy định về tuân thủ sinh hoạt định kỳ:

Các hội viên phải tham dự buổi họp định kỳ hàng tuần (hoặc 2 tuần/lần) kéo dài 90 phút đúng giờ và xuyên suốt. Trong trường hợp đặc biệt hội viên phải vắng mặt, có thể cử người đi thay; trong trường hợp không tìm được người đi thay phải nhận được sự đồng ý vắng mặt của Chủ tịch Connect. Không được vắng mặt liên tiếp 2 lần và không quá 3 lần trong vòng 6 tháng.

4. Quy định về tuân thủ hoạt động eConnect:

Mỗi hội viên phải đảm bảo tham dự các hoạt động chung quan trọng của eConnect khi eConnect chính thức gửi thông báo đến Chủ tịch các Connect. Trong trường hợp không thể tham dự, phải cử người đại diện đi thay. Đối với các hoạt động chung không bắt buộc, eConnect sẽ có lưu ý rõ trong thông báo gửi đến từng Connect.

5. Quy định về tư cách hội viên

Mỗi cá nhân chỉ có thể làm hội viên của 1 Connect trong eConnect tại một thời điểm. Không được cùng lúc tham gia vào nhiều Connect khác nhau.

6. Quy định về danh sách hội viên

Danh sách hội viên eConnect không được công khai trên hệ thống nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư về thông tin của các hội viên. Các thành viên trong Connect nắm thông tin không được dùng danh sách thông tin vào mục đích khác (email, gửi thư trực tiếp hoặc bằng các phương tiện khác) mà không được sự đồng ý của Giám đốc eConnect và hội viên eConnect đó.

7. Quy định về duy trì cơ hội

Mỗi hội viên khi gia nhập Connect phải tự ý thức mang đến các cơ hội kinh doanh cho các thành viên trong nhóm. Mỗi tháng, phải đạt chỉ tiêu cơ hội được trao theo quy định riêng của từng Connect. Một mối quan hệ chất lượng cũng được coi là một cơ hội.

8. Quy định về khách mời

Khách mời có thể tham dự buổi họp hàng tuần của Connect thông qua hội viên giới thiệu, nhưng không được quá 2 lần. Hội viên giới thiệu chịu trách nhiệm về khách mời của mình.
Với khách mời không được thành viên giới thiệu, có thể trực tiếp liên hệ Ban Quản Trị eConnect để xin tham dự Connect. Ban Quản Trị sẽ kiểm tra thông tin và sắp xếp cho khách mời đó tham dự vào Connect phù hợp.

9. Quy định về kết nạp thành viên mới

Trong trường hợp khách mời đồng ý gia nhập Connect, Ban thành viên có trách nhiệm kiểm tra tư cách thành viên và ngành nghề kinh doanh của khách mời đó để đưa quyết định kết nạp hội viên mới. Việc quyết định này sẽ do Ban Quản Trị eConnect thông qua.

10. Quy định chuyển đổi Connect

Các hội viên được quyền chuyển đổi từ Connect này sang Connect khác tại năm mà hội viên đã đóng lệ phí tham gia eConnect với điều kiện được sự chấp thuận từ Ban Điều Hành Connect mới và phải ký lại vào bản Cam kết thành viên theo yêu cầu từ Ban Quản Trị eConnect. Việc chuyển đổi không được diễn ra quá 1 lần/năm, với điều kiện phí hội viên còn trên 9 tháng. Phí hội viên đã nộp ở Connect cũ sẽ được tính vào phí hội viên mới khi thành viên đó tham gia vào Connect mới.
Trong trường hợp phí hội viên còn dưới 9 tháng, hội viên phải nộp lệ phí mới. Từ lần chuyển Connect thứ 2 trở đi, hội viên phải đóng lại lệ phí mới cho eConnect.

11. Quy định về mâu thuẫn hội viên

Các hội viên tham gia phải đảm bảo tôn trọng nguyên tắc hoạt động chung của eConnect. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn, quyết định của Ban Quản Trị Connect sẽ là quyết định cuối cùng.

12. Quy định về tước bỏ tư cách hội viên

Các hội viên tham gia vào Connect sẽ bị ban điều hành eConnect tước bỏ tư cách hội viên khi có các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức kinh doanh. Hội viên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm.

13. Quy định ngành nghề mở

Mỗi Connect sẽ có bảng ngành nghề mở của nhóm mình để kêu gọi thành viên mới gia nhập nhằm hoàn thiện hệ thống. Ngành nghề mở này do định hướng phát triển riêng của mỗi Connect, được Chủ tịch và Ban Quản Trị thông qua, đảm bảo không vi phạm quy định chung của eConnect.

14. Quy định về thay đổi chính sách chung

Mỗi chính sách đều phù hợp trong một giai đoạn phát triển nhất định vì thế Ban Quản Trị eConnect có quyền thay đổi chính sách hoạt động cho các Connect tùy theo từng thời điểm. Việc thay đổi sẽ cập nhật theo từng năm và có thông báo trước ít nhất 1 tháng.