Khen thưởng & Kỷ luật

eConnect > Gia nhập > Khen thưởng và kỷ luật > Chính sách khen thưởng và kỷ luật của eConnect

eConnect tự hào là tổ chức kết nối kinh doanh hiệu quả do Công ty eSmart thành lập dành cho các thành viên là doanh nghiệp trong cộng đồng và mở rộng cho cả các doanh nghiệp bên ngoài.
Với eConnect, chặng đường khởi nghiệp của bạn không đơn độc.

Liên hệ ngay với chúng tôi
0936360888
Email hỗ trợ
info@econnect.vn
A. Khen thưởng

Các Connect thuộc eConnect hoặc cá nhân trong Ban Lãnh Đạo các Connect có thành tích xuất sắc trong việc phát triển mạng lưới hoặc hoạt động hiệu quả với những thành tích nổi bật sẽ được Ban Quản Trị eConnect khen thưởng, tôn vinh vào cuối năm.

B. Kỷ luật

Các Connect thuộc eConnect hoặc cá nhân trong Ban Lãnh Đạo các Connect vi phạm điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của eConnect sẽ bị xem xét kỷ luật theo các hình thức phù hợp với Quy định chung đã ban hành của eConnect.