Hoạt động

eConnect > Gia nhập > Hoạt động > Hoạt động của eConnect

eConnect tự hào là tổ chức kết nối kinh doanh hiệu quả do Công ty eSmart thành lập dành cho các thành viên là doanh nghiệp trong cộng đồng và mở rộng cho cả các doanh nghiệp bên ngoài.
Với eConnect, chặng đường khởi nghiệp của bạn không đơn độc.

Liên hệ ngay với chúng tôi
0936360888
Email hỗ trợ
info@econnect.vn

Hoạt động của eConnect

1. Nguyên tắc hoạt động

Mỗi một Connect được tổ chức hoạt động theo các nguyên tắc sau:
a. Tự nguyện, tự quản;
b. Bình đẳng, công khai, minh bạch;
c. Tuân thủ pháp luật và điều lệ chung của eConnect Business Connection Group.

2. Các hoạt động chính

Các Connect trong eConnect tuân thủ các hoạt động như sau:

2.1 First Meeting (FM)
Phần 1: Hoạt đông Networking giữa:

– Ban Quản Trị eConnect & Ban Điều Hành Connect
– Các thành viên trong Connect

Phần 2: Hoạt động chính

Hoạt động giới thiệu:
Từ Ban Quản Trị eConnect:
– Chào mừng, giới thiệu Ban Quản Trị eConnect
– 60 giây tự giới thiệu của Ban Quản Trị
– Tổng Giám Đốc tuyên bố lý do thành lập eConnect & nguyên tắc hoạt động chung
– Người Điều Phối thông báo các chính sách ưu đãi hội viên từ eConnect (nếu có) Từ Connect:
– Chào mừng, giới thiệu Ban Điều Hành (nếu đã có)
– 60 giây trình bày ngành nghề & giới thiệu dành cho các thành viên & khách mời
– Trưởng Connect nói về mục đích hoạt động và cam kết phát triển Connect
– Trao đổi business card Hoạt động kết nạp hội viên
– Host đọc Quyền và Nghĩa vụ của hội viên
– Host đọc tên các thành viên được kết nạp trong Connect
– Trao Thẻ hội viên eConnect cho các thành viên
– Trưởng Connect chia sẻ
– Chủ Tịch eConnect cảm ơn và chúc Connect phát triển với nhiều cơ hội kết nối kinh doanh

2.2 Connect Meeting (CM)
Bước 1: Hoạt đông Networking

Trò chuyện kết nối với các thành viên mới để thiết lập và xây dựng mối quan hệ mới; đồng thời tìm hiểu, phát triển mối quan hệ đã có trên cơ sở xây dựng niềm tin và sự gắn kết giữa các đại diện doanh nghiệp trong Connect.

Bước 2: Hoạt động chính

Những hoạt động khi có thành viên mới:
– Chào mừng, giới thiệu các ban
– 60 giây trình bày dành cho khách mời
– Tổng quan về eConnect và mục đích hoạt động
– Trao đổi business card
– Kết nạp hội viên
Những hoạt động giao lưu hàng tuần:
– 10 phút chia sẻ: mỗi tuần 1 diễn giả (là thành viên Connect) sẽ trình bày về 1 chủ đề tự chọn trước khi bắt đầu các nội dung sinh hoạt chính.
– Tự giới thiệu: Mỗi tuần có 4 doanh nghiệp luân phiên giới thiệu, cụ thể:

  • 5 phút tự giới thiệu & trao cơ hội cho các thành viên
  • 5 phút giao lưu với các thành viên & xác nhận người nhận cơ hội

– Trao cơ hội: Các thành viên trao cơ hội & cám ơn nhau (qua phiếu giới thiệu)
– Báo cáo: Ban điều hành Connect báo cáo tình hình hoạt động tuần

  • Ban thành viên: báo cáo số thành viên tham dự, số thành viên vắng mặt, & các hoạt động khác.
  • Ban điều hành: báo cáo số cơ hội trao nhau trong tuần, doanh số từ các cơ hội mang lại và ngân quỹ chung; Thông báo các sự kiện từ eConnect và hoạt động networking nếu có.
Bước 3: Thông báo của eConnect, nhắc nhở hoặc báo cáo đặc biệt, cảm ơn khách mời

– 5 phút thông báo: Chủ tịch thông báo các thông tin quan trọng từ eConnect hoặc báo cáo đặc biệt dành cho các Connect;
– 2 phút cảm ơn: Cảm ơn khách mời tham dự.

Bước 4: Kết thúc buổi họp
2.3 Tổ chức các khóa đào tạo cố định cho Connect với các Speaker

Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức eConnect cho thành viên. Các kỹ năng được ưu tiên:
– Networking
– Marketing – Truyền thông
– Kỹ năng Trình bày
– Quản lý doanh nghiệp
– Kỹ năng Phát triển ý tưởng kinh doanh

2.4 Tham gia các chương trình Networking mở rộng

– Giữa các Group với nhau 3 tháng/lần
– Hình thức:

  • Dinner
  • Dã ngoại
  • Talkshow mở rộng
  • Hội thảo ngành
  • Hội chợ
  • Thiện nguyện, Thể thao