Điều khoản thi hành

eConnect > Gia nhập > Điều khoản thi hành > Điều khoản thi hành của eConnect

eConnect tự hào là tổ chức kết nối kinh doanh hiệu quả do Công ty eSmart thành lập dành cho các thành viên là doanh nghiệp trong cộng đồng và mở rộng cho cả các doanh nghiệp bên ngoài.
Với eConnect, chặng đường khởi nghiệp của bạn không đơn độc.

Liên hệ ngay với chúng tôi
0936360888
Email hỗ trợ
info@econnect.vn
Sửa đổi, bổ sung điều lệ

Điều lệ này chỉ có thể được sửa đổi, bổ sung bởi Ban Quản Trị eConnect.

Hiệu lực

Điều lệ này có hiệu lực khi thành viên ký vào bảng Cam kết tham gia eConnect.