Chính sách chung

eConnect > Gia nhập > Chính sách chung > Chính sách chung của eConnect

eConnect tự hào là tổ chức kết nối kinh doanh hiệu quả do Công ty eSmart thành lập dành cho các thành viên là doanh nghiệp trong cộng đồng và mở rộng cho cả các doanh nghiệp bên ngoài.
Với eConnect, chặng đường khởi nghiệp của bạn không đơn độc.

Liên hệ ngay với chúng tôi
0936360888
Email hỗ trợ
info@econnect.vn

Chính sách chung của eConnect

A. Chính sách về lệ phí hội viên
  • Phí hội viên được eConnect thu 5 triệu đồng/năm. Mức phí này được thu hàng năm và đóng một lần duy nhất. Ban Quản Trị eConnect có trách nhiệm thông báo chi tiết và hỗ trợ thành viên đóng phí bằng nhiều hình thức: tiền mặt, chuyển khoản, thẻ visa, master.
  • Phí hội viên không được chuyển từ người này sang người khác trừ trường hợp hai người làm cùng một công ty. eConnect sẽ không hoàn trả lại phí hội viên với bất kỳ lý do nào.
B. Chính sách về phạm vi hoạt động

     eConnect có trụ sở hoạt động tại văn phòng Cộng đồng Doanh nghiệp Thông Minh eSmart, tầng 14 số 412 Nguyễn Thị Minh Khai phường 5, quận 3, TP.HCM, do đó mọi hoạt động sinh hoạt Connect diễn ra ở TP.HCM sẽ thuận tiện nhất cho hội viên.

     Tuy nhiên, hội viên eConnect có thể thành lập Connect ở bất kỳ nơi nào tại Việt Nam với điều kiện có đủ thành viên gia nhập Connect theo quy định chung của eConnect. Với mỗi Connect đủ điều kiện được thành lập, Ban Quản Trị eConnect sẽ hỗ trợ nhóm hoạt động hết mình trong điều kiện cho phép.

C. Chính sách về dịch vụ hỗ trợ

eConnect có cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh về đăng ký địa chỉ – vị trí kinh doanh, thương hiệu, pháp lý, thuế, thiết kế, … Tất cả dịch vụ hỗ trợ này được cung cấp bởi công ty eSmart. Thành viên eConnect sẽ được ưu đãi riêng tùy theo từng dịch vụ.